Medlemskap

MEDLEMSLÅN OG KONTINGENTER
for 2015

Vi tar fortsatt inn nye medlemmer.

Medlemslån

Vanlig medlem kr 6000

Ektefelle/samboer kr 3500

Stud/vernpl. (over 20 år)  kr 1000
+ kr 5000 det året de fyller 26 år

Lånet tilbakebetales ved eventuell
utmeldning  etter retningslinjer i
klubbens lov.

Årsavgift

Vanlig medlem kr 4.600

Ektefelle/samboer kr 3.100

Passiv kr 1.550 *

Stud/vernepliktig kr 3.050

Junior (til 20 år) kr 900

Medlem på prøve (kun 1 år) kr 4.600

Medlem uten spillerett kr 850 *

Medlem uten medlemslån kr 5.500

* Passivt medlem og medlem uten spillerett må betale greenfee for spill på banen.